สาระน่ารู้

วันนี้คุณพัฒนาลูกครบทั้ง 5Q แล้วหรือยัง มาทำความรู้จัก 5Q กัน !!

มาทำความรู้จัก 5Q กัน !!

พูดถึง IQ (Intelligence Quotient) หรือระดับความสามารถทางด้านสติปัญญา เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่สมัยนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก แถมยังรู้ดีอีกด้วยว่าหากปรารถนาให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิต การพัฒนา IQ แต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเสียแล้ว แต่ยังต้องพัฒนา EQ (Emotion Quotient) หรือระดับความสามารถในการควบคุมทางด้านอารมณ์ประกอบกันอีกด้วย

วันนี้คุณพัฒนาลูกครบทั้ง 5Q แล้วหรือยัง มาทำความรู้จัก 5Q กัน !!

ต่อมายังได้มีการแนะนำอีกหนึ่ง Q ให้คุณพ่อคุณแม่รู้จัก นั่นคือ MQ (Moral Quotient) หรือระดับความฉลาดทางจริยธรรม ความสามารถในการทำสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งแตกต่างจาก EQ ตรงที่เน้นเรื่องของความคิดด้านศีลธรรมและจริยธรรมเป็นหลัก หรือถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือระดับความเห็นแก่ตัวนั่นเอง โดย MQ นั้นไม่สามารถฝึกฝนหรือขัดเกลาได้ในช่วงเวลาสั้นๆ และต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กจึงจะได้ผล

ระยะหลังมานี้ยังมีการพูดถึงอีกสอง Q ซึ่งคุณพ่อคุณแม่หลายคนคงยังไม่คุ้นหู หรือรู้จักมากนัก ได้แก่ AQ (Adversity Quotient) ระดับความสามารถในการอุตสาหะ เผชิญปัญหา รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และ SQ (Spiritual Quotient) ระดับความสามรถในการตีความหมายของชีวิต ซึ่งจะก่อให้เกิดอุดมคติและแรงบันดาลใจ รวมถึงการเผชิญปัญหาต่อความทุกข์

ยังไม่รู้ว่าวันหน้าจะมี Q ไหนมาให้ทำความรู้จักกันอีก แต่ก่อนจะถึงวันนั้น ลองหันกลับมาทบทวนกันสักนิดดีไหมว่า วันนี้คุณพัฒนาลูกครบทั้ง 5Q แล้วหรือยัง

อ่านต่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *