ออกแบบบ้าน

ข้อควรรู้ก่อนติดตั้ง Solar Cell

สถานที่เหมาะสมในการติดตั้ง 

3. สถานที่เหมาะสมในการติดตั้ง การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยหลัก 2 ประการ ได้แก่

  • ทิศทางแสงแดด หากเป็นพื้นที่ไม่มีแสงแดด ก็ทำให้โซลาร์เซลล์ไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้นทิศทางที่เหมาะสมมากที่สุดสำหรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์คือทิศตะวันตก หรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ เพราะเป็นทิศทางการโคจรของดวงอาทิตย์ที่มีปริมาณแสงจัดจ้ามากที่สุด
  • ตำแหน่งในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ โดยปกติจะนิยมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา ซึ่งสามารถนำมาติดตั้งได้กับหลังคาทุกชนิด โดยควรติดตั้งบนโครงเหล็กที่รองรับหลังคาอีกชั้นหนึ่งเท่านั้น ห้ามติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนแผ่นหลังคาโดยตรง เนื่องจากแผ่นหลังคาไม่ได้รับการออกแบบมาให้สามารถรับน้ำหนักใดเพิ่มเติม นอกจากได้รับความเห็นชอบจากวิศวกร หากเป็นโครงหลังคาไม้และมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี แนะนำว่าควรมีการเสริมโครงเหล็กรับแรงเพิ่มเติม เพื่อช่วยเพิ่มกำลังให้โครงสร้างหลังคาสามารถรับน้ำหนักจากแผงโซลาร์เซลล์ได้ดี โดยควรได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรอีกเช่นกัน หรือในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาได้ ก็สามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไว้บนดิน โดยควรออกแบบฐานรับให้มั่นคงและไม่อยู่ในจุดที่มีเงาไม้หรือเงาอาคารมาบดบังการรับความร้อนจากแสงอาทิตย์ รับออกแบบบ้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *