Uncategorized

ห้ามเข้าถึงข้อมูล”จีพีเอส”ของผู้ใช้ “แอพต้านโควิด” ถูก แอปเปิล-กูเกิล สั่ง

บริษัท แอปเปิล-กูเกิล กล่าววันจันทร์ว่า จะห้ามการใช้ระบบระบุพิกัดตำแหน่งของสถานที่ ในแอพที่ใช้ซอฟต์แวร์ที่ทั้งสองบริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลการติดต่อและการเข้าใกล้บุคคลอื่นของผู้ใช้สมาร์ทโฟน

แอปเปิล-กูเกิล พัฒนาซอฟต์แวร์ดังกล่าว เพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส เพราะซอฟต์แวร์สามารถเก็บข้อมูลของผู้ใช้ที่เข้าใกล้ผู้ที่มีเชื้อดังกล่าว

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ทั้งสองบริษัทกำหนดว่าผู้ที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวจะเป็นเพียง เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณะสุขเท่านั้น โดยให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้สมาร์ทโฟน

แม้ว่าระบบจะใช้ข้อมูลจากสัญญาณบลูทูธ​ และไม่ใช่สัญญาณระบุพิกัดตำแหน่ง จีพีเอส แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนในสหรัฐฯ บอกกับรอยเตอร์ว่า การทำงานของระบบติดตามตำแหน่ง จะประสบผลอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อซอฟต์แวร์ใช้ข้อมูลจีพีเอสด้วย

และเมื่อแอปเปิล และกูเกิลกล่าวว่าจะไม่ใช้ข้อมูลจีพีเอสของผู้ใช้ เจ้าหน้าที่จะต้องใช้ข้อมูลที่มาจากบลูทูธ​เท่านั้น ซึ่งการใช้งานยังหวังผลที่เเน่นอนไม่ได้มากนัก ตามรายงานของรอยเตอร์

แอปเปิล-กูเกิล

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก : https://www.interguardias.com

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ : https://www.avocadoallstars.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *