ออกแบบบ้าน

เลือกกระเบื้องหลังคาให้สวยลงตัว พร้อมตอบโจทย์การใช้งานอย่างตรงใจ

เลือกโครงสร้างหลังคาให้เหมาะสม

เลือกโครงสร้างหลังคาให้เหมาะสม

นอกจากการเลือกรูปทรงหลังคาและวัสดุมุงหลังคาที่มีความเหมาะสมกับตัวบ้านแล้ว ยังต้องคำนึงถึงระบบโครงสร้างหลังคาเป็นสำคัญด้วยเช่นกัน เพราะถือเป็นโครงสร้างหลักของบ้านที่คอยทำหน้าที่รองรับน้ำหนักหลังคาทั้งผืนให้มีความมั่นคงและแข็งแรง จึงควรมีการคำนวนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างหลังคาสามารถรองรับน้ำหนักของวัสดุมุงหลังคาได้เป็นอย่างดีโดยไม่ทำให้หลังคาบ้านถล่มลงมา ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะสามารถแบ่งรูปแบบของโครงสร้างหลังคาออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ไม้เนื้อแข็งและเหล็ก

โครงสร้างหลังคาไม้

เป็นวัสดุชนิดไม้เนื้อแข็งที่ได้รับความนิยมในอดีตเพื่อนำมาใช้เป็นโครงสร้างหลังคาของบ้าน เนื่องจากสามารถหาได้ง่ายในยุคก่อน ไม่มีมูลค่าสูงเหมือนปัจจุบัน อีกทั้งยังง่ายต่อการก่อสร้างบ้านไม้เรือนไทยที่สามารถพบเห็นได้ในบ้านตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยสมัยก่อน ซึ่งจะนิยมปลูกสร้างบ้านขึ้นจากไม้ธรรมชาติเป็นหลัก

แต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนจากบ้านไม้มาเป็นการก่อสร้างด้วยบ้านปูนและคอนกรีตกันอย่างแพร่หลาย จึงทำให้วัสดุไม้เนื้อแข็งที่เคยได้รับความนิยมในการทำเป็นโครงสร้างหลังคาลดน้อยลงไปจากเดิมมาก แต่ก็ยังมีการนำมาใช้เป็นโครงสร้างหลังคาอยู่บ้างสำหรับบ้านไม้หรือบ้านไม้เรือนไทยที่ยังคงมีอยู่ในบางพื้นที่

โครงสร้างหลังคาเหล็ก

เมื่อไม้ธรรมชาติที่มีคุณภาพดีหาได้ยากมากกว่าเดิม ความนิยมในการสร้างบ้านด้วยวัสดุไม้จึงลดลงกว่าแต่ก่อนค่อนข้างมาก จึงทำให้เกิดเป็นแบบบ้านสมัยใหม่ที่สร้างขึ้นจากวัสดุปูนหรือคอนกรีต ทำให้มีการคิดค้นนำวัสดุเหล็กเข้ามาใช้งานเป็นโครงสร้างหลังคาบ้านแทนที่โครงสร้างไม้เดิมที่เคยได้รับความนิยมในการใช้งาน ซึ่งสามารถควบคุมคุณภาพได้มากกว่าไม้ธรรมชาติที่มักมีปัญหาเรื่องปลวก ไม้ยืดหดตัว หรือบิดงอ โดยสามารถแบ่งโครงสร้างเหล็กออกเป็น 2 ประเภทย่อย ได้แก่ โครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ

ซึ่งเป็นเหล็กตัว C ที่ถูกนำมาชุบสีกันสนิมและสีน้ำมัน ก่อนที่จะนำไปเชื่อมเพื่อขึ้นรูปเป็นโครงสร้างหลังคาที่บริเวณหน้างานก่อสร้าง โดยส่วนมากโครงสร้างเหล็กที่เหมาะสำหรับการมุงหลังคาด้วยกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์จะนิยมใช้กับโครงสร้างเหล็กที่มีความหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร แต่หากเป็นกระเบื้องหลังคาคอนกรีตจะเหมาะกับโครงสร้างเหล็กที่มีความหนาเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยประมาณ 3.2 มิลลิเมตร และอีกประเภทหนึ่งคือ โครงสร้างหลังคาเหล็กสำเร็จรูป ซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กที่มีน้ำหนักเบากว่าโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ โดยมีการเคลือบพื้นผิวเหล็กเพื่อป้องกันสนิมมาเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่โรงงานผลิต

รวมทั้งยังมีการคำนวนการรองรับน้ำหนักของโครงสร้างเหล็กอย่างเหมาะสมด้วยโปรแกรมวิศวกรรม จึงทำให้การมุงหลังคาบ้านแต่ละหลังเป็นเรื่องง่ายและสามารถติดตั้งประกอบโครงสร้างหลังคาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ด้วยกระบวนการและขั้นตอนการผลิตแบบสำเร็จรูปที่ทำเสร็จมาตั้งแต่โรงงาน จึงช่วยทำให้ทีมช่างผู้มีประสบการณ์สามารถนำโครงสร้างหลังคาเหล็กสำเร็จรูปมาประกอบเข้ากับตัวบ้านได้ทันที ออกแบบบ้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *