Panthers ยืนยันการใช้ตัวเลือกปีที่ 5 กับ Darnold

Sam Darnold จะรับบทควอร์เตอร์แบ็กของ Carolina Panthers จนถึงซีซั่น 2022 เป็นอย่างน้อยหลังทีมเสือดำใช้ตัวเลือกปีที่ 5 กับผู้เล่นวัย 23 ปี Carolina Panthers ยืนยันการใช้ตัวเลือกปีที่ 5 กับ Sam Darnold เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา…